Advies over de vraag van de vzw Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling

Samenvatting

De CREG brengt een positief advies uit over de aanvraag van de vzw Vinçotte als keuringsinstelling zoals bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002.

Datum van goedkeuring

30 november 2017

Referentie

Advies(A)1703

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact