Advies over de aanvraag door de tijdelijke handelsvennootschap MERMAID tot overdracht aan de naamloze vennootschap SEASTAR van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden, haar toegekend bij ministerieel besluit van 20 juli 2012

Samenvatting

De CREG brengt een positief advies uit met betrekking tot de overdracht van de domeinconcessie van de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid aan de NV Seastar.

Download het document (pdf, 499 kB)

Datum van goedkeuring

05 juli 2018

Referentie

Advies(A)1784

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact