Advies over de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie die, bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009, werd toegekend aan Norther nv voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit winden in de zeegebieden ten zuiden van de Thorntonbank

Samenvatting

Onder voorbehoud van de opmerkingen in randnummer 21 van het document verleent de CREG een gunstig advies voor de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie.

Download het document (pdf, 490 kB)

Datum van goedkeuring

15 november 2018

Referentie

Advies(A)1862

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact