Advies over de onafhankelijkheid van de heer Frank Donck als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV

Samenvatting

De CREG ontving eind juni 2019 een officiële kennisgeving van Elia in het kader van diens interne herstructurering, waarbij de CREG onder meer verzocht werd eensluidende adviezen te geven betreffende de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders van de nieuwe juridische entiteit die door Elia System Operator NV wordt voorgesteld voor de opdrachten van transmissienetbeheerder.

Bij adviezen van 12 september 2019 stelde de CREG vast dat de onafhankelijke bestuurders voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

Download het document (pdf, 297 kB)

Datum van goedkeuring

12 september 2019

Referentie

Advies(A)1972

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact