Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Saskia Van Uffelen als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV

Samenvatting

De CREG ontving eind juni 2020 een officiële kennisgeving van Elia waarbij de CREG onder meer verzocht werd eensluidende adviezen te geven betreffende de onafhankelijkheid van drie onafhankelijke bestuurders van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV, wiens mandaat werd hernieuwd.

Bij adviezen van 17 juli 2020 stelde de CREG vast dat de onafhankelijke bestuurders voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet, mits het bezorgen van bijkomende informatie wat betreft twee onafhankelijke bestuurders.

Download het document (pdf, 276 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2020

Referentie

Advies(A)2090

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact