Samenvatting

In haar advies 2102 van 10 september 2020 heeft de CREG geen bezwaren vastgesteld tegen de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als één van de commissarissen van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV. BDO Bedrijfsrevisoren CVBA wordt vertegenwoordigd door de heer Felix Fank.

Download het document (pdf, 307.08 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advice (A)2102