Samenvatting

Advies (A)2122 van 25 augustus 2020 over het voorontwerp van Waals decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt werd opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de Waalse vicepresident en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit van 24 juli 2020. Het voorontwerp van decreet beoogt de wijziging van het kader van het temporisatiemechanisme en uitbreiding van de toepassing ervan tot 2024. De CREG is voor het voorontwerp van decreet, onder voorbehoud van de  opmerkingen die in het advies worden gemaakt.

Download het document (pdf, 376.88 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2122