Samenvatting

De CREG ontving in september 2020 voor advies het voorstel van Elia van “Richtlijnen voor het definiëren van ‘substantiële modernisering’ in het kader van het nieuw Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019”.

In dit advies gaat de CREG na of de voorgestelde richtlijnen voldoen aan de vereisten van de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC en het federaal technisch reglement, en of zij duidelijk zijn voor de marktpartijen.

Vanuit dit oogpunt heeft de CREG een reeks aanpassingen geadviseerd.

Download het document (pdf, 475.58 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2148