Samenvatting

De minister van Energie heeft in haar brief van 15 februari 2021 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over de invoering van een sociaal tarief voor de levering van warmte.

In haar advies heeft de CREG in dit kader een hele reeks kernelementen gedefinieerd. Het gaat voornamelijk over de beoogde perimeter, het volume dat in rekening moet worden genomen, het niveau van het sociaal tarief en de referentieprijs die verband houden met aardgas en de geraamde kost van de maatregel voor de komende jaren.

De CREG heeft ook twee ontwerpen van koninklijk besluit voorgesteld tot uitwerking van deze materie.

Download het document (pdf, 319.5 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2219

Thema's