Advies over het wetsvoorstel 1086/001 tot wijziging van de wetgeving wat de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Energie en het invoeren van een standaardfactuur voor de levering van elektriciteit en gas aan eindafnemers betreft, ingediend door de dames Van der Auwera en Muylle en de heer Van den Bergh

Samenvatting

In dit advies meldt de CREG dat het opleggen bij wet van een standaardfactuur geldig voor alle energieleveranciers actief op de Belgische markt in overleg moet gebeuren met de Gewesten. De uitbreiding van de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Energie met een injunctierecht gecombineerd met een systeem van terugbetaling of vergoeding is ongekend in het Belgisch recht.

Download het document (pdf, 1035 kB)

Datum van goedkeuring

25 maart 2011

Referentie

Advies(A)110325-CDC-1052

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Levering aardgas, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact