Request for amendment by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on all TSO’s proposal for congestion income distribution methodology

Samenvatting

In juli 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor een methodologie voor de verdeling van de congestie-inkomsten. Deze methodologie werd door Elia samen met alle andere Europese transmissiesysteembeheerders ontwikkeld en ter goedkeuring aan alle regulerende instanties voorgelegd. In overleg met de andere Europese regulerende instanties besloot de CREG om gezamenlijk ACER te verzoeken een beslissing te nemen met betrekking tot de voorgestelde methodologie. Dit document bevat de brief met het verzoek.

Download het document (pdf, 622 kB)

Datum van goedkeuring

22 juni 2017

Referentie

AndereDiv-170622

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact