Samenvatting

In juli 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor een methodologie voor de verdeling van de congestie-inkomsten. Deze methodologie werd door Elia samen met alle andere Europese transmissiesysteembeheerders ontwikkeld en ter goedkeuring aan alle regulerende instanties voorgelegd. In overleg met de andere Europese regulerende instanties besloot de CREG om gezamenlijk ACER te verzoeken een beslissing te nemen met betrekking tot de voorgestelde methodologie. Dit document bevat de brief met het verzoek.

Download het document (pdf, 607.44 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere Div-170622