Samenvatting

Met de kernwoorden "Professionalisme, Objectiviteit, Vertrouwen en Openheid voor dialoog" drukt de CREG haar wens uit om, ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken, zo nauw mogelijk betrokken te worden bij het Belgische energiedebat in de toekomst en dit op gelijke voet met de andere gesprekspartners. Ze hoopt dat ze op die manier op een constructieve manier zal kunnen deelnemen aan dit platform om het Belgische energiebeleid te ondersteunen. In dit memorandum vestigt de CREG de aandacht van de beleidsverantwoordelijken vijf centrale thema's: de ontwikkeling van elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen, de optimale evolutie van de Belgische energiemix, de versterking en de modernisering van de vervoersinfrastructuur, de ontwikkeling van de energie-efficiëntie en de geopolitiek van de bevoorradingszekerheid.
Download het document (pdf, 304.93 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere Div-20140730