Samenvatting

De CREG heeft met het oog op de vorming van een toekomstige federale regering haar memorandum gepubliceerd. Ze hoopt op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren teneinde het Belgische energiebeleid te ondersteunen. In dit memorandum vestigt de CREG de aandacht op een aantal thema’s die bijzondere aandacht verdienen de komende jaren.

Download het document (pdf, 362.08 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere Memorandum-200709