Samenvatting

Het directiecomité van de CREG heeft de methodologie aangenomen tot vaststelling van de transmissienettarieven voor de periode 2024 - 2027.

Deze methodologie bouwt verder op beproefde principes die werden verfijnd en aangevuld om de prestaties van de netbeheerder te verbeteren, de integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De regulering beoogt zo een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de gepresteerde diensten en de kosten die door de netgebruikers worden gedragen.

Op basis van deze methodologie zal Elia Transmission Belgium haar tariefvoorstel indienen. De tarieven zullen in de loop van 2023 gekend zijn.

Administratief dossier

Download het document (pdf, 918.56 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere (Z)1109/11