Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers

Samenvatting

De CREG heeft geweigerd deze voorstellen tot wijziging goed te keuren omdat ze betrekking hebben op vragen bij het tariefvoorstel 2012-2015 dat, op het moment van de beslissing, nog door de CREG moest worden onderzocht. Zo zou er vooruitgelopen worden op de appreciatiebevoegdheid waarover de CREG in het kader van dit tariefvoorstel beschikt om zich, binnen de wettelijke termijn, uit te spreken over deze twee voorstellen tot wijziging van de algemene voorwaarden in de toegangscontracten en de contracten van toegangsverantwoordelijke.

Download het document (pdf, 744 kB)

Datum van goedkeuring

10 november 2011

Referentie

Beslissing(B)111110-CDC-1125

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact