Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B en C3 van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer met het oog op de verbetering van de kwaliteitsconversiediensten

Samenvatting

In het kader van de optimalisatie van haar dienstenaanbod heeft Fluxys Belgium een voorstel met verbeteringen aan haar diensten voor kwaliteitsconversie uitgewerkt en hierover tussen 12 augustus 2013 en 21 augustus 2013 een marktraadpleging gehouden. De CREG is van oordeel dat door het voorstel de beschikbaarheid van de dienst verhoogt en het operationeel gebruik voor de netgebruiker vereenvoudigt. Ook meent de CREG dat het voorstel in ruime mate tegemoet komt aan de verwachtingen van de betrokken stakeholders. Daarom heeft de CREG in haar beslissing de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd en heeft zij beslist dat de wijzigingen in werking treden op 1 november 2013.

Download het document (pdf, 289 kB)

Datum van goedkeuring

10 oktober 2013

Referentie

Beslissing(B)131010-CDC-1283

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact