Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de gewijzigde bijlagen B, C1, C2, D1, H1 en H2 van het Toegangsreglement voor Opslag alsook het overeenkomstig gewijzigde Opslagprogramma en glossarium van definities van de N.V. Fluxys Belgium

Samenvatting

Met het voorstel beoogt Fluxys Belgium voor haar opslagdiensten een verdere flexibilisering van het aanbod met een uitbreiding van de diensttermijnen, een versoepeling van de samenstelling van de diensten en een vereenvoudiging van de regels voor de toewijzing van de diensten. De CREG vraagt dat Fluxys Belgium het effect van de wijzigingen op de markt zou opvolgen en haar hierover zou informeren. De wijzigingen worden uitvoerbaar tegenover de opslaggebruikers vanaf de datum van publicatie op de website van de NV Fluxys Belgium die de CREG hiervan op de hoogte brengt.

Download het document (pdf, 414 kB)

Datum van goedkeuring

28 mei 2014

Referentie

Beslissing(B)140528-CDC-1335

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel, Opslag aardgas

Print Contact