Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium ingediende aanvraag tot goedkeuring van de bestaande binnen-de-dag-verplichtingen om het gebruik ervan te kunnen voortzetten en tot aanwijzing als partij die de prognoses opstelt inzake gasbalancering van het aardgasvervoersnet

Samenvatting

In april 2014 heeft Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag ingediend om de bestaande binnen-de-dag-verplichtingen voor gasbalancering goed te keuren. In haar beslissing geeft het directiecomité van de CREG hiervoor groen licht. De CREG is immers van oordeel dat het ter beschikking stellen van uurlijkse informatie aan de netgebruikers de mogelijkheid biedt hun posities bij te sturen via nominaties op uurbasis, zodat het marktgestuurd balanceringssysteem beter functioneert. Verder meent de CREG dat deze verplichtingen de rol van de TSO inzake balancering tot een minimum beperken en de netgebruikers zelf maximaal responsabiliseren. Tot slot voldoen de bestaande binnen-de-dag verplichtingen aan de criteria bedoeld in de Netwerkcode Balancering.

Download het document (pdf, 411 kB)

Datum van goedkeuring

16 oktober 2014

Referentie

Beslissing(B)141016-CDC-1375

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact