Eindbeslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van de overeenkomst houdende partiële overdracht van Belwind NV aan Nobelwind NV van de rechten en plichten voortvloeiend uit het contract tussen Elia System Operator NV en Belwind NV van 23 juni 2008 voor het aankopen van groenestroomcertificaten

Print Contact