Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017

Samenvatting

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van werkingsregels en over haar ontwerpbeslissing. In deze beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf 1 november 2017.

Download het document (pdf, 1250 kB)

Datum van goedkeuring

09 februari 2017

Referentie

Beslissing(B)1598

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact