Eindbeslissing over de aanvraag door de NV Fluxys Belgium tot aanwijzing als partij die de prognoses opstelt inzake gasbalancering van het aardgasvervoersnet

Samenvatting

In het kader van de Europese netwerkcode balancing vraagt Fluxys Belgium de CREG om te worden aangewezen als de partij die de prognoses opstelt in een balanceringszone. Het gaat meer bepaald om de niet binnen-de-dag gemeten afnames uit het aardgasvervoersnet door een netgebruiker en om de daaruit voortvloeiende allocaties. Sinds de invoering van het nieuwe vervoersmodel op 1 oktober 2012 werd Fluxys Belgium al impliciet aanvaard als verantwoordelijke partij. Na raadpleging van de betrokken transmissie- en distributiesysteembeheerders heeft de CREG beslist deze aanvraag goed te keuren.

Download het document (pdf, 327 kB)

Datum van goedkeuring

28 januari 2016

Referentie

Beslissing(B)160128-CDC-1487

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact