Samenvatting

In het kader van de Europese netwerkcode balancing vraagt Fluxys Belgium de CREG om te worden aangewezen als de partij die de prognoses opstelt in een balanceringszone. Het gaat meer bepaald om de niet binnen-de-dag gemeten afnames uit het aardgasvervoersnet door een netgebruiker en om de daaruit voortvloeiende allocaties. Sinds de invoering van het nieuwe vervoersmodel op 1 oktober 2012 werd Fluxys Belgium al impliciet aanvaard als verantwoordelijke partij. Na raadpleging van de betrokken transmissie- en distributiesysteembeheerders heeft de CREG beslist deze aanvraag goed te keuren.
Download het document (pdf, 320 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160128-CDC-1487