Eindbeslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de intraday toewijzing van capaciteit op de koppelverbindingen Frankrijk-België en Nederland-België

Samenvatting

In november 2015 diende Elia bij de CREG een voorstel in rond intraday toewijzing van capaciteit op de koppelverbindingen Frankrijk-België en Nederland-België. Het gaat om de invoering van een impliciete continue koppeling met 24 gates op de intradaymarkt. Via deze eindbeslissing keurt de CREG het voorstel af maar laat het toch de inwerkingstelling toe van een tijdelijke maatregel met expliciete toegang vanaf maart 2016 en de definitieve implementatie vanaf het derde kwartaal van 2016.

Download het document (pdf, 735 kB)

Datum van goedkeuring

18 februari 2016

Referentie

Beslissing(B)160218-CDC-1467

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact