Beslissing betreffende het voorstel van Elia betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten - Inwerkingtreding gedeeltelijk op 1 mei 2017 en volledig op 1 juli 2017

Samenvatting

In december 2016 diende Elia een voorstel in betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. De voorgestelde evoluties gaan over de aanpassing van de definitie van de referentieprijs van de Belgische day-ahead markt, de openstelling van de markt van de primaire reserve voor nieuwe technologieën en de openstelling van het niet-gereserveerde tertiaire regelvermogen voor de technische niet-CIPU-eenheden. Deze aanpassingen worden voorgesteld voor inwerkingtreding gedeeltelijk op 1 mei 2017 en volledig op 1 juli 2017. Met deze eindbeslissing, en na een openbare raadpleging van de marktspelers, keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 599 kB)

Datum van goedkeuring

30 maart 2017

Referentie

Beslissing(B)1605

Bijlage(n)

Brief van Elia van 24/03/2017 (in het frans)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact