Samenvatting

Via deze beslissing keurt de CREG het aangepaste tariefverslag van Elia met inbegrip van de exploitatiesaldi over het exploitatiejaar 2015 goed. Hiervoor onderzocht de CREG het aangepast tariefverslag en controleerde enerzijds het totaal inkomen en anderzijds de exploitatiesaldi. Deze saldi vloeien voort uit de verschillen tussen de tarifaire schattingen en de werkelijk vastgestelde cijfers en volumes.
Download het document (pdf, 1.48 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160622-CDC-658E/37