Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 2015 en zoals gewijzigd door het aangepast tariefverslag

Samenvatting

Via deze beslissing keurt de CREG het aangepaste tariefverslag van Elia met inbegrip van de exploitatiesaldi over het exploitatiejaar 2015 goed. Hiervoor onderzocht de CREG het aangepast tariefverslag en controleerde enerzijds het totaal inkomen en anderzijds de exploitatiesaldi. Deze saldi vloeien voort uit de verschillen tussen de tarifaire schattingen en de werkelijk vastgestelde cijfers en volumes.

Download het document (pdf, 1551 kB)

Datum van goedkeuring

22 juni 2016

Referentie

Beslissing(B)160622-CDC-658E/37

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven elektriciteit

Print Contact