Eindbeslissing betreffende de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten voor de aankoop, de levering en de plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het offshore windturbinepark van Rentel

Download het document (pdf, 542 kB)

Datum van goedkeuring

30 juni 2016

Referentie

Beslissing(B)160630-CDC-1528

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact