Beslissing over de doelstellingen die ELIA in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de Tariefmethodologie

Samenvatting

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019, en dit voornamelijk met het oog op het bevorderen van de adequaatheid van aanbod en vraag. De CREG heeft eveneens de doelstelling gewijzigd die Elia in 2016 moet bereiken voor wat betreft het ontwerp van een marktmodel voor de energieoverdracht aangezien deze taak door de CREG zelf werd gerealiseerd in de loop van het eerste semester van 2016.

Download het document (pdf, 1354 kB)

Datum van goedkeuring

30 juni 2016

Referentie

Beslissing(B)160630-CDC-658E/38

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven elektriciteit, Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact