Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel

Samenvatting

In juni 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel. Deze methodologie werd door Elia samen met alle andere Europese transmissiesysteembeheerders ontwikkeld en ter goedkeuring aan alle regulerende instanties voorgelegd.

Met deze beslissing keurt de CREG de voorgestelde methodologie goed.

Download het document (pdf, 4887 kB)

Datum van goedkeuring

18 mei 2017

Referentie

Beslissing(B)1627

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktmodel

Print Contact