Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel

Samenvatting

In juni 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel. Deze methodologie werd door Elia samen met alle andere Europese transmissiesysteembeheerders ontwikkeld en ter goedkeuring aan alle regulerende instanties voorgelegd.

Met deze beslissing keurt de CREG de voorgestelde methodologie goed.

Download het document (pdf, 483 kB)

Datum van goedkeuring

18 mei 2017

Referentie

Beslissing(B)1627

Bijlage(n)

  1. Proposition de méthodologie relative au modèle de réseau commun élaborée par tous les GRT conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directive relative à l’allocation de la capacité
  2. Wijzigingsverzoek naar aanleiding van de goedkeuringsaanvraag door Elia en alle TNB’s van de methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel
    Request for amendment by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSO proposal for Common Grid Model Methodology (CGMM)
  3. Approval by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSO proposal for Common Grid Model Methodology (CGMM) as amended in March 2017

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktmodel

Print Contact