Beslissing betreffende het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten - Inwerkingtreding ingevolge beslissing (B)xxxx van de CREG van xx/xx/2017

Samenvatting

In mei 2017 diende Elia een voorstel in voor de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Het gaat om de toevoeging van algemene voorwaarden voor de deelname aan de regeling van het evenwicht van de Belgische regelzone, de invoering van twee overgangsperiodes voor de primaire reserve en de toevoeging van verduidelijkingen over de controle van de activering van de primaire reserve. 

Na een openbare raadpleging van de marktspelers keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 446 kB)

Datum van goedkeuring

06 juli 2017

Referentie

Beslissing(B)1632

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact