Beslissing over het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor de termijn voor de day-aheadvastheid

Samenvatting

In december 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag voor de termijn voor de day-aheadvastheid. Deze termijn werd door Elia samen met de andere Europese transmissiesysteembeheerders bepaald en ter goedkeuring aan alle regulerende instanties voorgelegd.

Met deze beslissing keurt de CREG de voorgestelde termijn voor de day-aheadvastheid goed.

Download het document (pdf, 1731 kB)

Datum van goedkeuring

15 juni 2017

Referentie

Beslissing(B)1638

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit

Print Contact