Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het gemeenschappelijke netwerkmodel

Samenvatting

In 2017 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de methodologie voor het gemeenschappelijke netwerkmodel. Het voorstel werd ontwikkeld door alle Europese transmissiesysteembeheerders in het kader van de Europese netwerkcode rond Forward Capacity Allocation.

Na een wijzigingsverzoek in maart 2018 besliste de CREG om het aangepaste voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 439 kB)

Datum van goedkeuring

21 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)1691

Bijlage(n)

  1. Proposition de méthodologie relative au modèle de réseau commun élaborée par tous les GRT conformément á l’article 18 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme
  2. Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSO Proposal for the Common Grid Model Methodology (CGMM) in accordance with article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation
  3. Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSOs’ Proposal for a Common Grid Model Methodology (CGMM) in accordance with Article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact