Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de methodologie voor de berekening van de capaciteit in intraday van toepassing op de Belgische grenzen

Samenvatting

In mei 2017 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor een voorstel betreffende de methodologie voor de berekening van de capaciteit voor grensoverschrijdende handel in intraday. Elia ontwikkelde dit voorstel samen met de transmissiesysteembeheerders van de Centraal-West-Europese regio.

In lijn met de gemeenschappelijke positiepaper van de Centraal-West-Europese regulatoren, opgesteld in september 2017, besliste de CREG nu om het voorstel goed te keuren. Hierbij vraagt de CREG aan Elia om de beschrijving van de voorgestelde methodologie te verbeteren en deze in een gewijzigd voorstel te ontvangen.

Download het document (pdf, 497 kB)

Datum van goedkeuring

22 februari 2018

Referentie

Beslissing(B)1732

Bijlage(n)

  1. Méthodologie pour le calcul de la capacité infrajournalière
  2. Position paper by all CWE NRAs on the CWE TSOs’ Proposal for a FB IDCC Methodology

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact