Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor de nominatieregels betreffende schema’s voor de elektriciteitsuitwisseling tussen biedzones

Samenvatting

In juli 2017 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de nominatieregels van de fysieke transmissierechten op de biedzonegrenzen in de Channel regio. Elia ontwikkelde dit voorstel samen met de transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio.

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 440 kB)

Datum van goedkeuring

19 april 2018

Referentie

Beslissing(B)1735

Bijlage(n)

  1. Proposition de règles de nomination pour les Droits de Transport Physiques pour les frontières de zone de dépôt des offres de la région Manche, en vertue de l’article 36 du Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une Ligne directrice relative à l’Allocation de Capacité à Terme
  2. Approval by the Regulatory Authorities of Great Britain and Belgium bidding zone border of the Channel TSO Proposal for the nomination rules

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact