Beslissing over het aangepaste voorstel van de NV Elia System Operator van over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling

Samenvatting

De CREG keurt het aangepast voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 504 kB)

Datum van goedkeuring

14 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)1742

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact