Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door de NV Balansys ingediende voorstel van het Balanceringscontract, de balanceringscode en het balanceringsprogramma

Samenvatting

In 2017 hebben Fluxys Belgium en Creos het beheer van het netevenwicht van de geïntegreerde Belux-zone toevertrouwd aan een gemeenschappelijke onderneming, Balansys. De CREG keurde het door Balansys voorgestelde balanceringscontract, de balanceringscode en het balanceringsprogramma goed.

Deze goedkeuring treedt echter pas in werking na goedkeuring van het nalevingsprogramma van Balansys door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER). Verder moet Balansys ook gevolg geven aan de opmerkingen van die de CREG maakt in haar beslissing en een nieuw voorstel uitwerken voor incidentenbeheer en noodsituaties.

Download het document (pdf, 590 kB)

Datum van goedkeuring

26 april 2018

Referentie

Beslissing(B)1746

Bijlage(n)

  1. Balanceringscontract
  2. Balanceringscode voor de zone Belux
  3. Balanceringsprogramma

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact