Samenvatting

In het kader van de uitbreiding van terminalcapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge worden enkele aanpassingen aangebracht aan de regulatoire documenten: toevoeging van twee nieuwe diensten inzake kleinschalige aanmeerrechten en residuele opslag.

Na raadpleging van de marktpartijen door Fluxys LNG besliste de CREG om de wijzigingen aan de voorwaarden voor de LNG-terminal van Zeebrugge, zoals ingediend door Fluxys LNG, goed te keuren.

Download het document (pdf, 576.35 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1750

Thema's