Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG Terminalovereenkomst voor LNG Herleveringsdiensten en het gewijzigde LNG Terminalling Programma

Samenvatting

In het kader van de uitbreiding van terminalcapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge worden enkele aanpassingen aangebracht aan de regulatoire documenten: toevoeging van twee nieuwe diensten inzake kleinschalige aanmeerrechten en residuele opslag.

Na raadpleging van de marktpartijen door Fluxys LNG besliste de CREG om de wijzigingen aan de voorwaarden voor de LNG-terminal van Zeebrugge, zoals ingediend door Fluxys LNG, goed te keuren.

Download het document (pdf, 590 kB)

Datum van goedkeuring

17 mei 2018

Referentie

Beslissing(B)1750

Verwante publicaties

Thema's

LNG

Print Contact