Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (03.10.2018 – 02.10.2019) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 9,939% van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 oktober 2018 tot met 2 oktober 2019.

Download het document (pdf, 398 kB)

Datum van goedkeuring

28 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)1768

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact