Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (03.10.2018 – 02.10.2019) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Print Contact