Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/12/2018

Samenvatting

In juli 2018 diende Elia een voorstel in voor de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Naast enkele verduidelijkingen hebben de voorgestelde ontwikkelingen betrekking op de invoering van een prijs voor de offerte voor de activering van de tertiaire reserve gereserveerd via niet-CIPU technische eenheden, wijizigingen van het prijsplafond voor de activering van de opwaartse tertiaire reserves en wijzigingen betreffende de technisch-economische merit order van de activering van regelvermogen.

Na een openbare raadpleging van de marktspelers keurt de CREG het voorstel van Elia goed. Deze regels treden in werking op 1 december 2018.

Download het document (pdf, 548 kB)

Datum van goedkeuring

20 september 2018

Referentie

Beslissing(B)1806

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact