Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2019

Samenvatting

In augustus 2018 diende Elia een voorstel in over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2019.

Het gaat over:

- de bijwerking van de gegevens gebruikt in de analyses;

- de uitsluiting van het risico op offshore-storm in de berekening van het uitvallen van productie-eenheden;

- de toevoeging van Nemo Link bij de berekening van de gedwongen stilleggingen na de ingebruikname begin 2019;

- de toepassing van een betrouwbaarheidsniveau van 99,0%, de minimale waarde voorzien in de Europese verordening SOGL;

- de verificatie van de overeenstemming met dezelfde verordening voor wat betreft de toepassing van een methode ter vermindering van de te contracteren FRR-balanceringscapaciteit;

- het schrappen van de reservebehoefte ten laste van één enkele ARP en het onderscheid tussen het "standaardsysteem" en het "globale systeem";

- de implementatie van de veronderstelling van een 100% beschikbaarheid voor de aFRR- en mFRR-balanceringscapaciteit;

- de invoering van een dynamische methode voor de dimensionering van de neerwaartse FRR-behoeften in overeenstemming met de Europese verordening SOGL en van een methode aan de hand waarvan de neerwaartse FRR-behoeften kunnen worden vertaald in neerwaartse FRR-middelen.

Na een openbare raadpleging van de marktspelers keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 313 kB)

Datum van goedkeuring

18 oktober 2018

Referentie

Beslissing(B)1808

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact