Beslissing over de aanvraag van Rentel voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens R_A4, R_A5, R_A6, R_A7, R_B2, R_B3, R_B4, R_B6, R_B7, R_C2, R_C3, R_C4, R_C5, R_D2, R_D3, R_D5, R_D6, R_E1, R_E2, R_E3, R_F1, R_F2, R_F4, R_F5, R_G1, R_G2, R_G3 en R_G8

Samenvatting

De in de titel van deze beslissing vermelde windmolens van het windmolenpark van Rentel beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de netto geproduceerde elektriciteit uit windenergie vanaf de datum en tijdstip van meteropname vermeld in Tabel 3 van de beslissing.

Download het document (pdf, 405 kB)

Datum van goedkeuring

20 september 2018

Referentie

Beslissing(B)1821

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact