Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Synchrone zone Continentaal Europa inzake de bepaling van de LFC-blokken

Samenvatting

De CREG beslist het voorstel voor LFC-blokken goed te keuren.

Dit voorstel definieert de structuur van de LFC-blokken, de LFC-zones en de monitoring zones van de synchrone zone Continentaal Europa. Voor België blijft de huidige situatie behouden: België vormt één LFC-blok en bestaat uit één LFC-zone en één monitoringzone.

Download het document (pdf, 549 kB)

Datum van goedkeuring

12 september 2018

Referentie

Beslissing(B)1825

Bijlage(n)

  1. Bijlage 1
  2. Bijlage 2
  3. Bijlage 3

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact