Samenvatting

Het voorstel voor een methodologie voor het opstellen en opslaan van de gemeenschappelijke netwerkmodellen werd ingediend in lijn met artikelen 67(1) en 70 van de Verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (“SO Verordening”).

Deze gemeenschappelijke netwerkmodellen moeten een efficiënt en gecoördineerd gebruik van hulpdiensten mogelijk maken die nodig zijn om in reële tijd de operationele veiligheid en de spanningskwaliteit te garanderen, een efficiënte Europese eenheidsmarkt ondersteunen en de integratie naar hernieuwbare energiebronnen te faciliteren. Het is daarom cruciaal dat deze modellen accuraat zijn. Artikel 70(5) en 70(6) van de SO Verordening voorzien daarom dat elke transmissienetbeheerder de accuraatheid van de variabelen evalueert en deze indien nodig verbetert.

Via deze beslissing keurt de CREG het voorstel goed en vraagt ze aan Elia om haar in staat te stellen te evaueren of Elia aan deze bepalingen voldoet.

Download het document (pdf, 458.62 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1829