Beslissing over het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het opstellen en opslaan van de gemeenschappelijke netwerkmodellen

Samenvatting

Het voorstel voor een methodologie voor het opstellen en opslaan van de gemeenschappelijke netwerkmodellen werd ingediend in lijn met artikelen 67(1) en 70 van de Verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (“SO Verordening”).

Deze gemeenschappelijke netwerkmodellen moeten een efficiënt en gecoördineerd gebruik van hulpdiensten mogelijk maken die nodig zijn om in reële tijd de operationele veiligheid en de spanningskwaliteit te garanderen, een efficiënte Europese eenheidsmarkt ondersteunen en de integratie naar hernieuwbare energiebronnen te faciliteren. Het is daarom cruciaal dat deze modellen accuraat zijn. Artikel 70(5) en 70(6) van de SO Verordening voorzien daarom dat elke transmissienetbeheerder de accuraatheid van de variabelen evalueert en deze indien nodig verbetert.

Via deze beslissing keurt de CREG het voorstel goed en vraagt ze aan Elia om haar in staat te stellen te evaueren of Elia aan deze bepalingen voldoet.

Download het document (pdf, 469 kB)

Datum van goedkeuring

17 september 2018

Referentie

Beslissing(B)1829

Bijlage(n)

  1. Proposition de méthodologie relative au modèle de réseau commun élaborée par tous les GRT conformément aux articles 67(1) et 70(1) du règlement (UE) 2017/1485 établissant une ligne directive sur la gestion du réseau de transport de l’électricité
  2. Approval by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSO proposal for a Common Grid Model Methodology (CGMM) in accordance with Article 67(1) and Article 70 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktmodel

Print Contact