Beslissing over de aanvraag van Rentel voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens R_A1, R_A2, R_A3, R_B1, R_B5, R_C1, R_D1, R_D4, R_E4, R_F3, R_G4, R_G5, R_G6 en R_G7

Samenvatting

De in de titel van deze beslissing vermelde windmolens van het windmolenpark van Rentel beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de netto geproduceerde elektriciteit uit windenergie vanaf de datum en tijdstip van meteropname vermeld in Tabel 3 van de beslissing.

Download het document (pdf, 375 kB)

Datum van goedkeuring

25 oktober 2018

Referentie

Beslissing(B)1834

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact