Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (14.12.2018 – 13.12.2019) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

Print Contact