Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (14.12.2018 – 13.12.2019) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 11,63 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2018 tot met 13 december 2019.

Download het document (pdf, 396 kB)

Datum van goedkeuring

08 november 2018

Referentie

Beslissing(B)1838

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact