Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01.12.2018

Samenvatting

Op 24 oktober 2018 diende Elia een voorstel in voor de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

De voorgestelde ontwikkelingen hebben betrekking op de voorwaarden voor deelname aan het niet-gereserveerde tertiaire regelvermogen van de technische niet-CIPU-eenheden die het vereiste vermogen niet binnen 15 minuten kunnen activeren, bijzonderheden over de bepaling van de stijgende marginale prijs in geval van activering van een aanbod tot tertiaire regeling via een CIPU-techniek bij stilstand met een opstarttijd van meer dan 15 minuten en hoe de opstartkost van de eenheid zoals bepaald in het CIPU-contract in de activeringsprijs geïntegreerd is, en wijzigingen betreffende de technisch-economische merit order van de activering van het regelvermogen.

De CREG keurt het voorstel van Elia goed. Deze regels treden in werking op 1 december 2018.

Download het document (pdf, 479 kB)

Datum van goedkeuring

30 oktober 2018

Referentie

Beslissing(B)1857

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact