Beslissing over de aanvraag tot het vastleggen van de correctiefactor ter bepaling van de minimumprijs voor groenestroomcertificaten uitgereikt voor elektriciteit geproduceerd door de installaties gelegen in de domeinconcessie van Mermaid voor de eerste periode na financial close

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 13,39 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van één jaar vanaf de datum van financial close.

Download het document (pdf, 418 kB)

Datum van goedkeuring

26 november 2018

Referentie

Beslissing(B)1860

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact