Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een specifieke annex aan de geharmoniseerde toewijzingsregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië

Samenvatting

De CREG beslist het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 257 kB)

Datum van goedkeuring

24 januari 2019

Referentie

Beslissing(B)1864

Bijlage(n)

  1. Annexe [14] aux Règles d’Allocations Harmonisées. Annexe spécifique à la frontière pour l’Interconnexion Nemo Link Frontière Grande-Bretagne - Belgique
  2. Agreement on approval by the Regulatory Authorities of Great-Britain (GB) and Belgium (BE) of the GB and BE TSOs’ proposal for the GB-BE Border Specific Annex to the Harmonised Allocation Rules

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact