Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor nominatieregels voor uitwisselingen in day-ahead op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval van schaduwveilingen

Samenvatting

De CREG beslist het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 230 kB)

Datum van goedkeuring

24 januari 2019

Referentie

Beslissing(B)1865

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact