Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor nominatieregels voor uitwisselingen in day-ahead op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval van schaduwveilingen

Print Contact