Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigd voorstel voor de gemeenschappelijke gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologieën voor de day-ahead en intradaymarkten

Samenvatting

De CREG ontving in september 2017 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie. Deze methodologie beschrijft hoe Elia en de transmissiesysteembeheerders van de Channel-regio op gezamenlijke wijze de zoneoverschrijdende capaciteiten voor de day-ahead en intradaymarkten zullen berekenen.

De CREG besloot, na twee eerdere wijzigingsverzoeken in maart en juli 2018, het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 476 kB)

Datum van goedkeuring

06 december 2018

Referentie

Beslissing(B)1867

Bijlage(n)

  1. Proposition relative à la méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances des marchés journalier et infra journalier élaborée par les GRT de la Région de Calcul de Capacité Manche conformément à l’article 20 du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
  2. Request for amendment by the Channel Regulatory Authorities of the Channel TSO proposal for the common capacity calculation methodology
  3. Request for amendment by the Channel Regulatory Authorities of the amended Channel TSO proposal for the common capacity calculation methodology
  4. Approval by the Channel Regulatory Authorities of the amended Channel TSO proposal for the common capacity calculation methodology

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact