Beslissing over het verzoek van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor een toepassing van een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak

Samenvatting

De CREG ontving in mei 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia om, samen met de transmissiesysteembeheerders van de Channel-regio, een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak te ontwikkelen voor de berekening van de zoneoverschrijdende capaciteiten voor de day-ahead en intradaymarkten.

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 443 kB)

Datum van goedkeuring

29 november 2018

Referentie

Beslissing(B)1869

Bijlage(n)

  1. Proposition relative à la méthodologie commune pour le calcul de la capacité basée sur l’approche NTC coordonnée par les GRT de la Région de Calcul de Capacité Manche conformément à l’article 20, paragraph 7 du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
  2. Approval by the Channel Regulatory Authorities of the Channel TSO Proposal for the application of the coordinated Net Transmission Capacity (CNTC) approach to capacity calculation

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact